Warunki współpracy

Jak zostać Partnerem Jusha?

Stovaris (autoryzowany dystrybutor rozwiązań marki Jusha w Polsce) współpracuje z przedsiębiorstwami z branży medycznej oraz IT. Każdy przedsiębiorca chcący rozpocząć z nami współpracę powinien dostarczyć komplet dokumentów potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej. Dokumenty zostaną przetworzone i zweryfikowane w naszym systemie. Po zakończeniu procesu weryfikacji zostanie sporządzona stosowna umowa, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednej kopii dla każdej ze stron. Jeden podpisany egzemplarz należy przekazać do Stovaris. Każdy nowy Partner zostanie zarejestrowany w bazie danych Stovaris. Od chwili rejestracji, nowy Partner będzie mógł składać zamówienia.

Chcesz zostać Partnerem?

Wypełnij poniższy formularz, to pierwszy krok do rozpoczęcia współpracy. Skontaktujemy się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie i wspólnie omówimy dalsze kroki, a także odpowiemy na wszystkie pytania związane z procedurą przystąpienia do współpracy.

Zostań naszym Partnerem

Korzyści wynikające z przystąpienia do programu partnerskiego Stovaris

✓ Dostęp do aktualnych cenników
✓ Wsparcie techniczne (zarówno przed jak i po zakupie)
✓ Pomoc handlowa np. ochrona sprzedaży projektowej
✓ Dostęp do sprzętu przeznaczonego na testy
✓ Organizacja transportu do klienta końcowego
✓ Dostęp do autoryzowanego serwisu technicznego