Inteligentna sala operacyjna

Nowoczesne sale operacyjne są najczęściej salami hybrydowymi na których prowadzone są rożne interwencje interdyscyplinarne i konwencjonalne. Wymaga to szybkiej wymiany informacji pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym i bazą danych radiologicznych, a salą operacyjną. Dane te, obrazy, muszą być natychmiast wyświetlane na zainstalowanych monitorach. „Ruch” danych odbywa się i w drugim kierunku do systemów HIS i RIS gdzie zapisywane są informacje z przeprowadzanych na bieżąco badań, zapis wideo z przebiegu zabiegu, czy konsultacje zdalne. To wymaga sprawnego i wydajnego systemu informatycznego i wizualizującego.

Wizualizacje danych na sali operacyjnej

Monitory instalowane na ścianach sali lub na ramionach

Monitory wbudowane w ściany sali lub zawieszane na nich występują w systemach jedno lub dwu monitorowych, o dużych przekątnych.

 • W przypadku jednego monitora i stacji pielęgniarskiej są to przekątne 24” – 32”, a dla stacji przeglądowych przekątne powyżej 42” nawet do 65”. Obrazy wyświetlane na tych monitorach muszą być czytelne z odległości kilku metrów przez chirurga stojącego przy stole operacyjnym.
 • W systemach dwumonitorowych mamy zazwyczaj jeden monitor o dużej przekątnej wizualizujący obrazy również w trybie DICOM, a drugi o mniejszej przekątnej często z panelem dotykowym pełniącym raczej role pomocnicze. Systemy te mają zintegrowaną klawiaturę i myszkę. Konsole połączone są z systemem RIS/HIS szpitala i pozwalają na wyświetlenie wszelkich dostępnych danych pacjenta takich jak: informacje ogólne, wcześniejsze badania (m.in. TK, MRI), parametry życiowe, obrazy endoskopowe. Najczęściej stosowanymi interfejsami przesyłu danych jest 10GbE światłowód, SDI, DP lub HDMI.

Monitory instalowane na ramionach w obrębie stołu operacyjnego

Jeden monitor, lub grupy monitorów zawieszane na ramionach umożliwiających ich (niemal) dowolne umiejscowienie w obrębie stołu operacyjnego i wierne odtwarzanie obrazów w wysokiej rozdzielczości do endoskopii czy mikrochirurgii. Monitory są o przekątnych najczęściej z przedziału 24” – 32”, chociaż znane są i instalacje z monitorami większymi do 55”. Najczęściej wykorzystywanymi rozdzielczościami jest FullHD i 4K.

Do sterowania urządzeniami peryferyjnymi (urządzeniami chirurgicznymi, oświetleniem chirurgicznym, stołem operacyjnym itp.) na sali operacyjnej stosuje się technologię cyfrową/komputerową, aby umożliwić pełną rejestrację i zarządzanie zabiegiem chirurgicznym w czasie rzeczywistym, oraz realizować wymianę informacji między salą operacyjną a środowiskiem zewnętrznym za pośrednictwem sieciowego systemu komunikacji IT i multimedialnej. Rozwiązanie to wykorzystuje cyfrową konfigurację istniejącego sprzętu na sali operacyjnej.

 

Zalety cyfrowej konfiguracji sali operacyjnej

 • Zmniejsza koszty poprzez stworzenie schematów ustawień/pracy, lekarz wybiera schemat operacji jednym „kliknięciem”, lub modyfikuje ustawienia parametrów urządzeń sali operacyjnej za pomocą przyjaznego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego.
 • Inteligentna kontrola istniejących systemów, takich jak sprzęt endoskopowy, sprzęt chirurgiczny i systemy peryferyjne.
 • Zarządzanie w czasie rzeczywistym obrazami śródoperacyjnymi (endoskop, chirurgia otwarta, panorama) na sali operacyjnej, takie jak: zamrażanie obrazu, fotografowanie, nagrywanie wideo i audio, odtwarzanie, edycja, dodawanie spersonalizowanych znaczników, generowanie elektronicznej dokumentacji medycznej, bezproblemowe łączenie z systemami informatycznymi szpitala .
 • Realizacja wyświetlania obrazów chirurgicznych na salach konsultacyjnych lub salach szkoleniowych szpitala i wsparcie dla dwukierunkowej komunikacji w czasie rzeczywistym między operatorem a konsultantami/studentami.
 • Łatwość przełączania się między obrazami z sali operacyjnej (endoskop, panorama) realizowana na salach konferencyjnych lub salach edukacyjnych.
 • Lekarze szczebla zarządzającego maja możliwość optymalnego planowania zabiegów na sali operacyjnej z uwzględnieniem, priorytetów zabiegów, potencjalnego czasu ich trwania, dostępności lekarzy i pomocniczego personelu medycznego, ….

  Ogólne parametry techniczne

  1. Spełnienie wysokich standardów chirurgicznych, zaawansowane planowanie przestrzeni sali operacyjnej; funkcjonalne moduły sali operacyjnej zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii i potrzebach chirurgii wielospecjalistycznej.
  2. Zapewnienie otwartej platformy integracyjnej sali operacyjnej, kompatybilnej z różnymi markami endoskopów, bezcieniowych świateł, podwieszanych ramion, łóżek operacyjnych, monitorów i innego sprzętu medycznego; kompatybilny z różnymi typami źródeł akwizycji obrazu na sali operacyjnej, w tym między innymi z endoskopami, kamerami panoramicznymi, kamerami polowymi, informacjami o parametrach życiowych, sprzętem do obrazowania związanego z okulistyką oraz szpitalnymi systemami PACS, RIS, HIS.
  3. System konsultacji, dydaktyki lub telekonferencji akceptuje źródłowe pozyskiwanie obrazu i dźwięku przesyłanych z sali operacyjnej. Klasa dydaktyczna i sala konferencyjna zawierają terminale kontrolne i mogą dowolnie wybierać różne obrazy z sali operacyjnej. Można realizować dwukierunkową interaktywną komunikację audio i wideo i ewentualnie zdalnie zmieniać kąt widzenia kamer oraz zbliżenia i panoramę Sali (kamery dedykowane do konsultacji lub dydaktyki).
  4. Realizacja przechwytywania danych cyfrowych zintegrowanego systemu sali operacyjnej i pobieranie informacji/badań pacjenta w czasie rzeczywistym, w tym parametry życiowe, endoskopię, CT, MR, DSA i zapisy historii pacjenta, które są synchronizowane, łączone i wyświetlane.