Monitory opisowe – kolorowe i monochromatyczne

Monitor opisowy to z definicji urządzenie do prezentacji plików DICOM z systemu PACS w celu klinicznej interpretacji obrazu medycznego (Ryszard Kowski, przewodniczący Komisji ds. Technicznych i Legislacyjnych PLTR). Mówiąc najogólniej, to monitory, które w sposób najbardziej precyzyjny z możliwych odtwarzają szczegóły obrazów z wszelkiego rodzaju urządzeń diagnostycznych. Są to monitory zarówno monochromatyczne, jak i kolorowe z matrycami od 1 MP do 5 MP, w konfiguracjach jedno lub dwu monitorowych, oraz 4 MP, 6 MP, 8 MP, 12 MP w konfiguracjach jednopanelowych. W ostatnich latach widzimy silną tendencję zastępowania monitorów monochromatycznych przez kolorowe, które umożliwiają wyświetlanie obrazów z wielu modalności, jak i zastępowania tradycyjnych stacji dwu monitorowych, przez pojedyncze monitory o dużych (równorzędnych) rozdzielczościach. Do najważniejszych cech tych monitorów należy zaliczyć:

  • funkcję sprzętowej, precyzyjnej kalibracji zgodnej ze standardem DICOM Part 14;
  • układy zapewniające równomierne podświetlenie całej matrycy;
  • układy stabilizujące jasność matrycy na żądanym poziomie, zaraz po włączeniu monitora (wyjściu ze stanu uśpienia), jak i w dłuższym okresie eksploatacji pomiędzy kolejnymi kalibracjami monitorów;
  • stosowne certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów urządzeń medycznych diagnostycznych.

Wraz z monitorami oferowane są dedykowane medyczne karty graficzne, oraz całe stacje diagnostyczne.

Gwarancja na monitory opisowe Jusha wynosi 5 lat.

Monitory opisowe kolorowe 12MP

Monitory opisowe kolorowe 8MP

Monitory opisowe kolorowe 6MP

Monitory opisowe kolorowe 5MP

Monitory opisowe kolorowe 4MP

Monitory opisowe kolorowe 3MP

Monitory opisowe kolorowe 2MP

Monitory opisowe monochromatyczne 3MP

Monitory opisowe monochromatyczne 2MP

Pomimo widocznego trendu w stosowaniu monitorów kolorowych zamiast monochromatycznych, wielu lekarzy nadal preferuje pracę na monitorach monochromatycznych. Na monitorach kolorowych, obraz monochromatyczny tworzony jest poprzez „złożenie” trzech barw podstawowych: czerwieni, zieleni i koloru niebieskiego. Wymaga to ogromnej precyzji zarówno ze strony elektroniki jak i panelu LCD. Jakiekolwiek błędy odwzorowania barw (i złożenia ich do szarości) mogą powodować przebarwienia obrazu monochromatycznego, bądź powstanie tzw. prążkowań. Wprawne oko lekarza diagnosty wychwytuje takie niuanse, co może przeszkadzać w pracy lub wprost ją utrudniać.

Mając to na uwadze, firma Jusha podjęła decyzję o kontynuacji produkcji monitorów monochromatycznych równolegle do produkcji ich odpowiedników kolorowych.