Formularz kontaktowy
Jeśli interesują Cię rozwiązania Jusha, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie specjaliście Stovaris. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są obowiązkowe.
wprowadź treść wiadomości
Zaznaczając pole „Zgoda na przetwarzanie danych” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez dystrybutora rozwiązań Jusha w Polsce, firmę Stovaris Sp. z o.o. (Staniewicka 12, 03-310 Warszawa) swoich danych osobowych, wyszczególnionych w powyższym formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu pracowników Stovaris z Tobą oraz komunikacji marketingowej, badań rynkowych, a także komunikacji handlowej prowadzonej przez Stovaris i/lub Jusha. Dysponujesz prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia. Udostępniasz je dobrowolnie.

Procedura reklamacji

W przypadku wystąpienia wady towaru, należny złożyć reklamację korzystając z poniższej procedury:

  1. Zweryfikuj gdzie można zgłosić reklamację danego produktu, informację tą można znaleźć w dokumencie Tabela okresów gwarancji (w Stovaris czy w autoryzowanym serwisie producenta). Gdy w tabeli wskazany jest Stovaris jako punkt serwisowy, proszę przejść do punktu 2.
  2. Wypełnij zgłoszenie korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej dystrybutora Zgłoszenie RMA.
  3. Po zweryfikowaniu zgłoszenia zostanie wysłany mailem jego numer. Produkty odsyłane do serwisu Stovaris należy odpowiednio zabezpieczyć najlepiej korzystając z oryginalnych opakowań producenta.

Uwagi:

  1. Zgłoszenie jest ważne dwa tygodnie po jego pozytywnej weryfikacji! Jeżeli zgłoszone urządzenie nie zostanie dostarczone w tym terminie do placówki serwisu to jego odesłanie będzie wymagało ponownego zgłoszenia reklamacji.
  2. Dostarczane do serwisu Stovaris urządzenia powinny być należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
  3. Prowadzimy serwis produktów, które nie są objęte naszą gwarancją lub rękojmią. W celu wykonania ich naprawy należy wypełnić zgłoszenie reklamacji.