Po trudnej sytuacji pandemicznej, zawirowaniach na rynku, a także po zakończeniu procesu związanego ze zmianą nazwy firmy na Stovaris, nasz zespół jest jeszcze bardziej zmotywowany do wytężonej pracy. Dlatego też rozszerzamy naszą ofertę monitorów medycznych o produkty znanej marki: JUSHA. Firma ta od 1996 roku dostarcza innowacyjne rozwiązania w dziedzinie szeroko rozumianej wizualizacji obrazu.

Firma Stovaris będzie oferowała swoim klientom rozwiązania Jusha Medical, a w szczególności monitory medyczne. Ponadto inżynierowie Stovaris będą wspierać partnerów biznesowych w instalacjach i wdrożeniach rozwiązań marki Jusha. W portfolio produktowym tego producenta znajdują się rozwiązania w zakresie wyświetlaczy medycznych (do mammografii, dla lekarzy-diagnostów, kliniczne, chirurgiczne, a także do nauczania studentów medycyny). Oferta firmy Jusha to także produkty dedykowane radiologii oraz inteligentne i kompleksowe rozwiązania na sale operacyjne.

„Entuzjastycznie podchodzę to tej nowej dystrybucji. Cieszy mnie fakt, że Stovaris będzie oferował monitory JUSHA swoim partnerom. Pozwoli to naszemu zespołowi na dotarcie do większej liczby klientów. Szerokie możliwości szkoleniowe oraz projektowe podejście do rynku spowoduje, że te profesjonalne rozwiązania będziemy mogli wdrażać w jeszcze większej liczbie polskich placówek medycznych.”

Marcin Cichecki

Dyrektor sprzedaży, Stovaris