Formularz kontaktowy
Jeśli interesują Cię rozwiązania Jusha, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie specjaliście Stovaris. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są obowiązkowe.
wprowadź treść wiadomości
Zaznaczając pole „Zgoda na przetwarzanie danych” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez dystrybutora rozwiązań Jusha w Polsce, firmę Stovaris Sp. z o.o. (Staniewicka 12, 03-310 Warszawa) swoich danych osobowych, wyszczególnionych w powyższym formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu pracowników Stovaris z Tobą oraz komunikacji marketingowej, badań rynkowych, a także komunikacji handlowej prowadzonej przez Stovaris i/lub Jusha. Dysponujesz prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia. Udostępniasz je dobrowolnie.

Wsparcie techniczne

Obecnie wsparciem technicznym dla klientów Stovaris zajmuje się 9 osób. Nasi pracownicy to inżynierowe specjalizujący się w wybranych rozwiązaniach technologicznych. Posiadają liczne certyfikaty uzyskane podczas autoryzowanych szkoleń, wymagane przez producentów serwisowanych urządzeń. Dzięki szerokiej wiedzy praktycznej, oprócz typowych czynności serwisowych wspierają działania innych zespołów, zajmując się między innymi kompleksową obsługą projektów, obejmującą: instalacje, wdrożenia oraz testowanie implementowanych rozwiązań.